„Nic”

„Nic to pustka niosąca w sobie wielką obietnicę …

Nic to wyrazistość naszych podświadomych potrzeb …

Nic to głębia, płycizna i piaski …

Nic to pokarm dla absurdalnej twórczości …

Nic to zapewnienie przyszłości …

Nic to pęk nici, włókna, czekające na sprawne ręce tkacza …

Nic to farby, czekające na malarza …

Nic to papier, czekający na słowa …

Nic to początek …

Nic to środek …

Nic to koniec …

Nic to wszystko …

I wszystko zarazem jest nicością …”

Chepcher Jones/Marzenia Kowalska 03.08.2002


Dodaj komentarz